APD- Plan Arbetsplatspositionsplan

En arbetsplatspositionsplan innehåller fakta om en arbetsplats.

På ritningen framgår det hur man kan placera förbindelseleder, lyftanordningar, materialintag, fältverkstäder, personalutrymmen, kontor osv.

Det är också viktigt att i ritningen redovisa bland annat placering av första hjälpen, återsamlingsplats, ledningar för el, vatten, osv.