TA Planer

En trafikanordningsplan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas och skyltas upp.
Vi ritar trafikanordningsplaner för entreprenörer, kommuner, Trafikverket samt andra företag och föreningar.
Trafikanordningsplanerna skickas sedan till Trafikverket eller kommunen för godkännande.

Vi tar fram trafikanordningsplaner för en mängd olika områden:

  • Vägarbeten av olika slag
  • Kran & liftuppställningar
  • Hiss & bodetableringar
  • Evenemang
  • Med mera…