Trafikvakter

Våra vakter har den utbildning Trafikverket kräver samt den erfarenhet som behövs för att leda, reglera och informera trafikanter på ett tydligt sätt. Våra medarbetare på Swea Trafiksäkerhet har rätt kvalifikationer för att utföra sina uppdrag trafiksäkert och är medvetna om sitt ansvar för arbetskamrater och trafikanters säkerhet.

Lots

Med lots som styr hastigheten genom arbetsområdet får du bättre trafikflöde och ökad trafiksäkerhet.

  • Miljöklassade euro 6 bilar med Battenburgmönster och blixtljus
  • Utbildade lotschafförer
  • Kombinera med trafikljus och trafikvakt